Now showing items 1-1 of 1

  • Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt 

    Bárta, František
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby digitálního modelu terénu. Cílem práce je přiblížit řešení zahraniční zakázky od sběru dat po tvorbu a vizualizaci digitálního modelu terénu dané lokality. Pro modelování ...