Now showing items 1-2 of 2

  • Virtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0 

    Husák, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá tvorbou digitálního dvojčete pro tesbed Barman. Barman je školní model autonomní linky míchaných nápojů, který demonstruje principy Průmyslu 4.0. Teoretická část práce diskutuje nad volbou ...
  • Využití Denavit Hartenbergovy transformace pro simulaci pohybu průmyslového robotu 

    Slezák, Miroslav
    Tato práce se zabývá seznámením s pojmem virtuální dvojče a využití Denavit Hartenbergovy transformace při simulaci trajektorie a pohybu robotu. V první části je rešeršní popis, co je to virtuální dvojče, jaké druhy existují ...