Now showing items 1-4 of 4

 • Mineralogické složení dinasu 

  Pospíšil, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá mineralogickým složením hutného dinasu. Dinas je křemičitý žáruvzdorný materiál obsahující až 99 % oxidu křemičitého, který je používaný hlavně pro výstavbu koksárenských baterií, sklářských pecí ...
 • Optimalizace složení pracovní hmoty pro výrobu hutného dinasu. 

  Maňák, Jan
  Dinas je žárovzdorný materiál používaný hlavně v koksárenství, sklářství a hutnictví. Je tvořen téměř výhradně modifikacemi SiO2. Hutný dinas je nenahraditelnou součástí koksárenských baterií a jeho hutnost a odolnost je ...
 • Použití mineralizátorů v procesu přípravy dinasové hmoty 

  Maňák, Jan
  Dinas je žáruvzdorný materiál používaný hlavně ve sklářských pecích, koksárenských bateriích a v ohřívačích vysokopecního větru. Dinas tvoří krystalické fáze tridymit, cristobalit, skelná fáze a nepřeměněný křemen. Obsah ...
 • Vliv tepelné expozice na pórovou strukturu a mineralogii hutného dinasu. 

  Janek, Ondřej
  Dinas je žáruvzdorné stavivo, které obsahuje nejméně 93 % oxidu křemičitého v polymorfních formách a to převážně -tridymitu, -cristobalitu a nepřeměněného -křemene. Ve sklářství se používá pro zdění kleneb sklářských pecí ...