Now showing items 1-1 of 1

  • Kryptografické protokoly pro CrypTool 

    Skowronek, Ondřej
    Práce je zaměrena na kryptografické protokoly a jejich implementaci do programu CrypTool. Cílem práce je určit, které kryptografické protokoly by bylo vhodné do programu CrypTool implementovat a následně jejich implementaci ...