Now showing items 1-3 of 3

 • Měření transportních vlastností grafenu 

  Nečesal, Daniel
  Pro použití grafenu v elektronice je nutné vytvořit velké plochy grafenu vysoké kva- lity, k čemuž se využívá chemická depozice z plynné fáze (CVD). Kvalitu grafenové folie určuje pohyblivost nosičů náboje, protože je ...
 • Příprava grafenových vzorků pro experimenty v UHV podmínkách 

  Mareček, David
  Tato bakalářská práce pojednává o elektrické vodivosti grafenu a přípravě grafenového polem řízeného tranzistoru. Teoretická část popisuje elektrické vlastnosti grafenu, jeho přípravu pomocí metody CVD a přenos na SiO_2. ...
 • Vliv elektronového svazku na grafenové polem řízené tranzistory 

  Mareček, David
  Tato diplomová práce se věnuje elektrické vodivosti grafenu, přípravě grafenového polem řízeného tranzistoru a jeho ozařování elektronovým svazkem. Teoretická část popisuje elektrické vlastnosti grafenu, jeho přípravu ...