Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh digitálních filtrů na GPU 

    Vaverka, Filip
    Tato práce ukazuje jeden z přístupů k návrhu digitálních filtrů s nekonečnou impulzní odezvou a volitelným řádem. Prezentované řešení je založeno na evolučním genetickém algoritmu a umožňuje tedy přímý návrh filtru dle ...