Now showing items 1-13 of 13

 • 3D animace postavy v počítačové grafice 

  Pečenka, Michal
  Cílem projektu je seznámit čtenáře s technikami používanými při real-time animaci 3D postav. Práce se soustředí zejména na dva typy animace: snímkovou animaci a kloubovou animaci. Popsány jsou algoritmy pro softwarovou i ...
 • Aplikace s vkládáním virtuálních předmětů do záběru kamery 

  Popelka, Karel
  Cílem práce je navrhnout aplikaci pro mobilní platformu s možností vkládání virtuálních předmětů do záběru kamery s minimální rušivostí ve scéně. Aplikace je implementovaná na platformě Windows 8.1 a Windows Phone 8.1. ...
 • Částicové systémy 

  Bedecs, Jakub
  Tato bakalářská práce se týká implementace částicových systémů s využitím výpočetního výkonu GPU. Klade si za cíl popsat důležitá fakta o stavbě částicových systémů a poukázat na různé možnosti využití. Rozebírá schopnosti ...
 • Hybridní raytracing v rozhraní DXR 

  Polášek, Tomáš
  Cílem této práce je zhodnotit míru použitelnosti hardwarové akcelerace sledování paprsků na grafických procesorech, v současných herních a zobrazovacích enginech. K dosažení tohoto cíle je použit systém DirectX Ray Tracing ...
 • Implementace algoritmu Seamless Patches for GPU-Based Terrain Rendering 

  Jozefov, David
  Tato diplomová práce se zabývá vykreslováním terénu s využitím moderního algoritmu pro adaptivní úroveň detailů. Popisuje dvě v současnosti nejpoužívanější grafická aplikační rozhraní a jejich high-level nadstavby a shrnuje ...
 • Jednoduchý letecký simulátor na Windows Phone 7 

  Hacaj, Marián
  Práce popisuje programování 3D aplikací, zejména her, na platformě Windows Phone 7 a lehce jej porovnává s přístupem platformy Silverlight. V práci je podrobně popsán framework XNA a dále problematika programování leteckých ...
 • Kódování 4K videa v reálném čase s technologií NVENC 

  Buchta, Martin
  Diplomová práce se zabývá enkódováním 4K videa v reálném čase s použítím technologie NVENC. Obsahuje základní popis nejpoužívanějších video kodeků H.264 a HEVC. Následně byly vysvětleny principy grafických karet a jejich ...
 • Letecký simulátor v javě 

  Hacaj, Marián
  Práce popisuje (porovnává) dvě grafické knihovny Java Monkey Engine a Java 3D a rozdíly mezi nimi. Dále je v práci popsaná implementace jednoduchého leteckého simulátoru v knihovně Java Monkey Engine.
 • Počítačová simulace pohybu a plánování trajektorie mobilního robotu. 

  Koch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarové aplikace „Mobile robot studio“ pro plánování trajektorie mobilního robotu v pseudo 3D prostředí. Obsahuje několik nástrojů, z nichž nejdůležitějšími jsou: ovládání simulace, ...
 • Pokročilá animace postav 

  Matýšek, Michal
  Tato práce popisuje moderní techniky animací postav v reálném čase a jejich praktickou implementaci v jazyce C++ s použitím knihoven DirectX a PhysX. První část textu se zabývá výkladem vybraných způsobů animace a je ...
 • Snímání scény pomocí USB a FireWire kamer 

  Berka, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá připojením USB a FireWire kamer k počítači skrze technologii DirectShow. Využil jsem především vývojářského nástroje MontiVision, který spolupracuje s programovacími prostředími jako je např. ...
 • Všesměrový mobilní robot 

  Štěrba, Ondřej
  Práce se zabývá řízením robotického podvozku na bázi všesměrových („švédských“) kol, tzn. řízením úhlových rychlostí jednotlivých kol za účelem dosažení pohybu robotu žádaným směrem a žádanou rychlostí. Dále se práce zabývá ...
 • Zobrazení stínů ve scéně s využitím knihovny DirectX 

  Kobrtek, Jozef
  Tato práce pojednává o metodách zobrazení stínů, jejich analýze a implementaci v rozhraní DirectX 11. Teoretická část popisuje historický vývoj použití stínů v 3D aplikácích a jednotlivé algoritmy pro výpočet stínů. V rámci ...