Now showing items 1-1 of 1

  • Diskusní fórum v PHP 

    Haltmar, Martin
    Práce pojednává o návrhu a implementaci diskusního fóra specifického pro účely FITkitu. V úvodu popisuje současné internetové diskuse a typy diskusních fór. Poté hodnotí stávající fórum FITkitu a navrhuje řešení, které má ...