Now showing items 1-2 of 2

  • Robotická stavebnice Bioloid Comprehensive Kit 

    Hujík, Miloš
    Cílem této diplomové práce bylo navrhnout vhodný senzorický systém pro mobilního robota. V úvodní části, jsou rozebrány různé typy autonomních výukových robotů. Jsou vysvětlené jejich výhody a nevýhody z teoretického ...
  • Všesměrový mobilní robot 

    Štěrba, Ondřej
    Práce se zabývá řízením robotického podvozku na bázi všesměrových („švédských“) kol, tzn. řízením úhlových rychlostí jednotlivých kol za účelem dosažení pohybu robotu žádaným směrem a žádanou rychlostí. Dále se práce zabývá ...