Now showing items 1-7 of 7

 • Distribuované zpracování dat o IP tocích 

  Krobot, Pavel
  Tato práce se zabývá distribuovaným zpracování dat o IP tocích. Konkrétně je pak hlavním cílem poskytnutí řešení softwarového kolektoru, který bude umoţňovat zpracování a ukládání masivního objemu dat. V rámci této práce ...
 • Marketingový mix společnosti "Venclovský s.r.o." 

  Venclovský, Jakub
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti Venclovský s.r.o.“ je rozbor jednotlivých složek marketingového mixu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část, teoretická, se zabývá základními pojmy ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení ve vinařské firmě 

  Drtilová, Alena
  Diplomová práce se zabývá analýzou problémů, které souvisejí s marketingovým řízení vinařské firmy. Obsahuje zhodnocení současného stavu firmy a návrh na zlepšení marketingové strategie, která povede ke zlepšení propagace ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu 

  Hradil, Jiří
  Cílem bakalářské práce je analyzovat vnější i vnitřní prostředí podniku. Po provedení analýz vyhledat problémy podniku v jednotlivých segmentech marketingového mixu - 5P. Následně tyto problémy v jednotlivých segmentech ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu ve společnosti 

  Hradil, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následné návrhy v jednotlivých segmentech marketingového mixu, které povedou k dosažení cíle, kterým je zvýšení tržeb ve společnosti. Obsahuje návrhy na rozšíření portfolia, zvýšení ...
 • Studie řízení skladování v obchodní společnosti 

  Holakovská, Eva
  Bakalářská práce se zabývá uzavřením lokálního skladu společnosti Nokian Tyres s.r.o. a s tím souvisejícími procesy. Zaměřuje se zejména na vlastní průběh celého procesu a hodnotí důsledky a dopady tohoto strategického ...
 • Zhodnocení marketingového řízení a návrh na jeho zlepšení 

  Šustková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením společnosti VÍNO SÝKORA, s. r. o. Zkoumá celkovou situaci na trhu s vínem, společnost samotnou, její silné a slabé stránky,příležitosti a hrozby a na základě těchto ...