Now showing items 1-7 of 7

 • Distribuční logistika ve vybrané společnosti 

  Tyralíková, Alžběta
  Bakalářská práce se zabývá založením nového distribučního skladu společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. Nejprve vysvětluje základní i odborné pojmy logistiky a projektového řízení, uvádí čtenáře do řešené problematiky. ...
 • Distribuované zpracování dat o IP tocích 

  Krobot, Pavel
  Tato práce se zabývá distribuovaným zpracování dat o IP tocích. Konkrétně je pak hlavním cílem poskytnutí řešení softwarového kolektoru, který bude umoţňovat zpracování a ukládání masivního objemu dat. V rámci této práce ...
 • Marketingový mix společnosti "Venclovský s.r.o." 

  Venclovský, Jakub
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti Venclovský s.r.o.“ je rozbor jednotlivých složek marketingového mixu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část, teoretická, se zabývá základními pojmy ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení ve vinařské firmě 

  Drtilová, Alena
  Diplomová práce se zabývá analýzou problémů, které souvisejí s marketingovým řízení vinařské firmy. Obsahuje zhodnocení současného stavu firmy a návrh na zlepšení marketingové strategie, která povede ke zlepšení propagace ...
 • Solution methods of composite beams 

  Jamal, Dany
  Solutions of composite beams encounter some specific problems, such as shrinkage and creep of concrete, cracking of concrete and plasticity of steel, partial interaction of elements or history of erection and loading ...
 • Studie distribuce ve vybraném podniku 

  Hort, Radek
  Diplomová práce se zaměřuje studii distribuce ve vybraném podniku. Podává návrh distribuce ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný stav zakázky a navrhuje na základě ...
 • Studie řízení skladování v obchodní společnosti 

  Holakovská, Eva
  Bakalářská práce se zabývá uzavřením lokálního skladu společnosti Nokian Tyres s.r.o. a s tím souvisejícími procesy. Zaměřuje se zejména na vlastní průběh celého procesu a hodnotí důsledky a dopady tohoto strategického ...