Now showing items 1-6 of 6

 • Design and Calculation of the New Distribution Network Branch 

  Frechová, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of the project is to provide a summary about design and calculation of the new distribution network branch. It solves the problem of the selection of a suitable transformer and conductor and it shows results of ...
 • Návrh distribuční sítě pro nové rodinné a bytové domy ve městě Újezd u Brna 

  Frechová, Lucie
  V práci je představeno základní rozdělení elektrických sítí v České republice. Z hlediska vysokonapěťových a nízkonapěťových sítí je detailněji popsána distribuční soustava. Práce přináší rozbor podmínek, které je nutné ...
 • Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice 

  Makuta, Peter
  Cieľom tejto práce je návrh siete nízkeho napätia sedemdesiatich piatich rodinných domov v obci Dambořice. Na začiatku autor pojednáva o histórii prenosovej a distribučnej siete. Ďalším bodom práce je ustálený chod elektrickej ...
 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Němec, Jan
  Připojení nových zdrojů elektrické energie do sítě je důležité pro stávající síť z důvodu její zatížitelnosti a dimenzování. Je třeba zhodnotit, zda možnost připojení nového zdroje do sítě je reálná a neohrožující plynulý ...
 • Vliv OZE na elektrizační soustavu ČR 

  Vánišová, Michaela
  Tento text pojednává o obnovitelných zdrojích energie z hlediska působení na elektrizační soustavu České republiky. V práci je uvedena definice obnovitelných zdrojů energie. Dále jsou zde rozebrány základní informace o ...
 • Vyvedení výkonu z rozvodny 110/22 kV Moravany u Brna 

  Chromík, Aleš
  Cílem diplomové práce je návrh a rekonstrukce distribuční sítě vn pro společnost E.ON se zaměřením na výpočet ustáleného chodu a naplánování nových kabelových vývodů z transformační stanice Moravany u Brna. V první části ...