Now showing items 1-20 of 24

 • Aplikace pro monitorování sítí 

  Šmalec, Ondřej
  Diplomová práce popisuje vytvoření aplikace pro monitorování síťových zařízení. Výsledky jsou zobrazené jako grafické uživatelské rozhraní společně s vykreslenou topologií. Aplikace je z velké části napsána v jazyce Python. ...
 • Aplikace pro řízení a vzdálenou správu platebních terminálů 

  Gajdůšek, František
  Cílem práce je vytvořit ovládací software pro autonomní platební zařízení. Účelem tohoto softwaru je usnadnit práci s obsluhou těchto zařízení, a minimalizovat nutné servisní výjezdy k zařízení. Popsány jsou jednotlivé ...
 • Aplikace pro týmovou spolupráci 

  Chernenko, Vladimir
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému zjednodušeni týmové spolupráce, který se týká komunikace mezí členy týmu a plánování projektů, jeho úloh a možných událostí s projekty spojenými. Na základě provedeného ...
 • Automatický systém pro stahování vědeckých článků 

  Šebela, Ondřej
  Cílem práce je tvorba aplikace pro automatické stahování vědeckých článků s využitím internetových databází vědeckých publikací. Práce studuje strukturu a způsoby získávání informací o vědeckých dokumentech. Dále popisuje ...
 • Automatizace MITM útoků za použití jednodeskového počítače 

  Podlesný, Šimon
  Práca je zameraná na návrh MiTM útokov s využitím moderných prístupov pri návrhu IT infraštruktúri. Špecificky sa zameriava na možnosti využitia jednodoskových počítačov a na možnosti ako zjednodušiť ich kofiguráciu pre ...
 • Database System for Laboratory Equipment Tracking 

  Helienek, Denis
  Cieľom tejto práce je doručenie služby v podobe databázového systému pre sledovanie laboratórnych zariadení pre Porsche Engineering Services, s.r.o. Uvedená služba bola doručená nasledovaním usmernení frameworku manažmentu ...
 • Elektronická informační tabule LCD 

  Bureš, Michal
  Tato diplomová práce ve svém začátku pojednává o průzkumu existujících řešení elektronických informačních LCD systémů. Účelem tohoto průzkumu je nabytí inspirace, co je uživatelům těmito profesionálními systémy nabízeno, ...
 • Informační systém pro správu Fair User Policy 

  Vykydal, Oldřich
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat informační systém pro správu Fair User Policy, neboli zkráceně FUP. Celý tento projekt je založen na využití technologie NetFlow pro monitorování počítačové sítě ...
 • Informační systém pro správu Fair User Policy 

  Horčička, Jakub
  Tato práce uvádí metody pro monitorování síťové aktivity se zaměřením na technologii NetFlow firmy Cisco Systems. V následujících kapitolách je popsána implementace informačního systému, který tuto technologii využívá ...
 • Kontejner pro migrující softwarové komponenty bežící na OS Android 

  Ščešňák, Vladimír
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením kontajneru pre migrujúce komponenty bežiace na operačnom systéme Android, spôsobom ich prevádzky a distribúcie, životným cyklom kontajneru a možnosťou prispôsobenia iných komponentov ...
 • Mobilní systém pro rozpoznání textu na iOS 

  Bobák, Petr
  Tato práce dokumentuje postup vývoje moderní klient-server aplikace pro rozpoznání textu na platformě iOS. Čtenář je v úvodu seznámen s obecným principem klient-server modelu, včetně jeho známých architektur, a také s ...
 • Nástroj pro sledování postupu na záležitostech 

  Janíková, Silvia
  Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou webovej aplikácie. Cieľom tejto aplikácie bude sledovanie postupu práce v rôznych oblastiach s možným zvyšovaním produktivity. Práca sa zaoberá možnosťami tvorby webových aplikácií, ...
 • Návrh a implementace nástroje pro plánování projektů a času s využitím principů z oblasti plánování úloh reálného času 

  Mokrá, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování projektů a času s využitím mechanismů plánování úloh reálného času. V úvodu práce je popsáno řízení projektů a času společně s principy, které se k tomu využívají. ...
 • Podpora pořádání festivalových soutěží 

  Pavelek, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podpůrného informačního systému pro organizaci soutěží na festivalu Animefest. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na aplikačním rámci Django napsaném v jazyce Python. Systém ...
 • Pokročilé zotavení z chyb během syntaktické analýzy zdola nahoru 

  Regéciová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá pokročilými metodami zotavení při syntaktické analýze zdola nahoru. Popisuje a srovnává metody s pomocí upravené gramatiky FUN. Vytváří webové rozhraní, Projekt Alan, kde jsou vybrané metody ...
 • Softwarová podpora analýzy rizik 

  Mokrá, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem multiplatformní aplikace pro podporu analýzy rizik. Práce postupně popisuje řízení rizik v informačních technologiích a jednotlivé metody, které se pro řízení rizik využívají a to ...
 • Softwarová podpora projektového řízení s využitím metodiky Scrum 

  Greň, Lukáš
  Projekty v oddělení Výzkumu a vývoje jsou ve společnosti Seznam.cz plánovány a řízeny agilní projektovou metodikou Scrum. Společnost poptává informační systém, ve kterém by mohla zachytit proces vývoje projektu touto ...
 • Správa výstavních ploch pro festival 

  Duchoň, Radek
  Cílem této práce je vytvoření nového informačního systému pro správu výstavních ploch na festivalu Animefest. Webová aplikace je implementována v jazyce Python za využití aplikačního rámce Django. Systém využívá pro definici ...
 • Vylepšená správa repozitářů s balíčky pro build systém distribuce Fedora 

  Hlavatý, Martin
  Práce se zabývá optimalizací vytváření a aktualizace repozitářů linuxové distribuce Fedora. Tento problém řeší vytvořením vzdálené cache s kontrolními součty RPM souborů a následnou úpravou nástroje createrepo, který tyto ...
 • Vytvoření webové aplikace pro objektivní analýzu hypokinetické dysartrie ve frameworku Django 

  Čapek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů, ktéré by byly schopny rozlišit zdravou řeč a řeč postiženou hypokinetickou dysartrií. Byla zde nastudována hypokynetická dysatrie, což je motorická porucha řečového a ...