Now showing items 1-1 of 1

  • Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici 

    Sliška, Andrej
    Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie mapy obsahujúcej výškopis a polohopis časti obytnej štvrte Dlhé Diely a časti ulice Topoľová, pre účely Ing. Mateja Reháka. Mapa bude použitá, z polovice ako dokumentácia ...