Now showing items 1-13 of 13

 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Zbranková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá způsoby financování při pořízení osobního automobilu pro danou společnost. Zpravuje o finanční situaci podniku a vyhodnocuje nabídky institucí, které se zabývají úvěry a leasingem. Hlavním cílem ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku v obchodní společnosti 

  Mojžíšová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem. Teoretickou část vymezují jednotlivé možnosti financování: z vlastních zdrojů, úvěru a leasingu. V praktické části jsou ...
 • Možné způsoby financování pořízení dlouhodobého majetku v rámci stavebního podniku 

  Rašková, Tereza
  Práce se zabývá dlouhodobým hmotným majetkem, jeho obnovou a nabízí možnosti financování vybraného obnovovaného majetku. Teoretická část rozebírá hmotný majetek v rámci rozčlenění. Více se poté zaměřuje na dlouhodobý hmotný ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Skálová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor využití výrobních prostředků a jejich péči ve firmě RAMET C.H.M. a.s. v Kunovicích. V práci je provedena analýza současného stavu majetku, strojů a zařízení používaných při výrobě ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Chaloupková, Veronika
  Tato diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Česko slezská výrobní, a. s., která se zabývá výrobou obytných a sanitárních kontejnerů. Práce je rozdělena do tří částí. V ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Látalová, Jana
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. Práce vychází ze současného stavu ve společnosti, přičemž je pozornost zaměřena na klíčové oblasti, ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým majetkem. 

  Gilk, Jiří
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě FORMIRA, s.r.o. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a činnost ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Urbanová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá výhodností a nevýhodností různých způsobů financování automobilu pro společnost MAVI ÚČTO s.r.o.. Pro analýzu byly poptány úvěry a leasingy od třech společností. Jsou prozkoumány z hlediska ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Sobotková, Adéla
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr pro firmu nejlepší možnosti financování nového dlouhodobého hmotného majetku. V tomto případě je dlouhodobým majetkem osobní auto. Tato práce se zaměřuje především na leasingové, ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Klaclová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá variantami financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a jsou zde uvedeny formy financování majetku. Praktická ...
 • Vykazování stálých aktiv podle české účetní legislativy a IFRS 

  Horáková, Kateřina
  Téma diplomové práce je „Vykazování stálých aktiv podle české účetní legislativy a IFRS“. Cílem je charakteristika dlouhodobého hmotného majetku, jeho odpisování, oceňování, pořizování z pohledu jednotlivých systémů tak, ...
 • Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy 

  Střasák, Tomáš
  Diplomová práce „Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy“ se zaměřuje na komparaci vykazování dlouhodobého hmotného majetku v různých účetních systémech. Práce se zabývá oceňováním, odpisováním ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Landsman, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu firmy Pražská správa nemovitostí, s. r. o. Pohled na finanční zdraví firmy uskutečňuje prostřednictvím jednotlivých druhů analýz. Po zanalyzování finanční situace nabízí ...