Now showing items 1-14 of 14

 • Financování podnikatelských aktivit 

  Mykhaylyk, Sergiy
  Bakalářská práce řeší způsoby financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro konkrétní firmu. Teoretická část objasňuje jednotlivé pojmy z oblasti financí. V praktické časti je představena společnost a majetek, ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku v obchodní společnosti 

  Ekrt, Nicole
  Bakalářská práce se zaměřuje na různé formy financování dlouhodobého majetku. Informuje o finanční situaci obchodní společnosti, a možnostech financování nového pořizovaného dlouhodobého majetku (tahač). Porovnává nabídky ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Trnková, Nicola
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a pojmy související s financováním pořízení dlouhodobého majetku. V analytické ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Hlaváčková, Petra
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování pořízení dlouhodobého majetku pro konkrétní společnost. V první části práce jsou uvedeny a vysvětleny základní teoretické pojmy, především dlouhodobý majetek, způsoby financování ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kučerová, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodné možnosti financování dlouhodobého majetku. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek, jeho členění a možné zdroje financování pořízení majetku. V analytické části ...
 • Návrh financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Nováčková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy financování pořízení dlouhodobého majetku. V první části vymezuje druhy dlouhodobého majetku, způsoby, jakými lze dlouhodobý majetek financovat a dále uvádí výhody a nevýhody těchto ...
 • Návrh optimálního odpisového plánu dlouhodobého majetku ve firmě ABC, s.r.o. 

  Procházková, Jana
  Bakalářská práce řeší problematiku odpisování dlouhodobého majetku ve společnosti Agrospol Hrádek, spol. s r. o. Práce vychází ze současného stavu ve společnosti, přičemž pozornost je zaměřena na účetní odpisování. V další ...
 • Návrh způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Ošmerová, Jitka
  Cílem bakalářské práce je navrhnout financování pořízení dlouhodobého majetku u konkrétní společnosti. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení jednotlivých pojmů z oblasti financování dlouhodobého majetku. V praktické ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Bulvová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku pro společnost. Tyto možnosti práce analyzuje, porovnává a sleduje jejich daňové aspekty. Hledá variantu, která představuje ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Galušková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá vhodným způsobem financování pořízení dlouhodobého majetku firmou Altin JM Group s. r. o. Zkoumá, jak jednotlivé způsoby financování ovlivní základ daně a sleduje také jejich daňové aspekty. ...
 • Rozdíly ve vykazování dlouhodobého majektu dle české účetní legislativy a dle US GAAP ve společnosti ABB s.r.o. 

  Kilinger, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vymezení rozdílů ve vykazování dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle amerických US GAAP. Tyto rozdíly jsou specifikovány na účetních výkazech společnosti ABB s. r. o. za ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování pořízení dlouhodobého majetku do podniku. V oddílu teoretických východisek jsou detailně rozebrány jednotlivé pojmy k tématu financování dlouhodobého majetku. Navazuje ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Otýpková, Jarmila
  Bakalářská práce je zaměřena na formy financování pořízení dlouhodobého majetku. První část této práce je zaměřena na obecnou charakteristikou dlouhodobého majetku a jednotlivé možnosti jeho financování. V druhé části ...
 • Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS, US GAAP a české účetní legislativy 

  Prosserová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy. Cílem práce je charakteristika aktiva, jeho odpisování, ocenění, pořízení z pohledu uvedených systémů tak, jak je ...