Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úloha CISCO Security 

    Švec, Martin
    Hlavním cílem této diplomové práce je obeznámení se s principy a technickém řešení bezpečnostních prvků firmy Cisco a podle platných zásad zabezpečení navrhnout a nakonfigurovat přidělený systém. Práce v úvodu pojednává o ...
  • Mobilní aplikace pro skenování sítě 

    Teuchner, Marek
    Předmětem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro operační systém Android, která umožňuje nalézt připojená zařízení v síti, zobrazit detaily o síti a jednotlivých připojených zařízeních. Pro ...