Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomická efektivnost projektu větrné elektrárny 

    Vániš, Jiří
    Následující text se věnuje problematice větrných elektráren. Uvádí základní rozdělení větrných motorů podle principu jejich funkce a vhodnosti jejich použití pro výrobu elektrické energie. Uvádí parametry, které musí ...
  • Podnikatelský záměr: Výstavba a provoz hotelu 

    Krčmař, Michal
    Cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro výstavbu a provoz hotelu, který poskytne návštěvníkům příjemné zázemí se spoustou kvalitních služeb včetně stravování a četného sportovního vyžití, pro ...