Now showing items 1-1 of 1

  • Design teleskopu 

    Hudáková, Kristína
    Diplomová práca sa zaoberá riešením designu zrkadlového astronomického teleskopu s dalekohladom typu Newton na Dobsonovej azimutálnej montáži. V práci sa zameriavam na návrh vhodných optických parametrov dalekohladu a ...