Now showing items 1-2 of 2

  • Docházkový systém s WWW serverem 

    Tříska, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací terminálu pro docházkový systém. Úvod stručně prezentuje několik řešení, která jsou v současnosti dostupná na trhu. Hlavní část práce se pak dělí na dva celky, z nichž první ...
  • Podnikatelský záměr - vývoj docházkového systému 

    Indra, Jan
    Moje bakalářská práce bude obsahovat odborný popis tvorby webové aplikace, určené plánování rozpisů docházky pracovníků do zaměstnání. Zpracuji teoretická východiska, popis tvorby aplikace, marketingovou strategii prodeje ...