Now showing items 1-13 of 13

 • Automatizace spolupracujících modulů pro online podnikání 

  Vaďura, Pavel
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci API rozhraní pro aplikace společnosti IT STUDIO s.r.o. a následně návrhu a realizaci e-commerce kalendáře využívajícího API. V práci je popsán systém World Wide Web a jeho ...
 • Databázová vrstva informačního systému s aplikačním rozhraním 

  Špaček, Jakub
  Tato práce je součást studentského projektu nazvaného Yumified. Jedná se o mobilní aplikaci umožňující uživatelům hodnotit pokrmy ve stravovacích zařízeních. Uživatelé si dále mohou všechna hodnocení prohlížet. V této práci ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Bajzecer, Tomáš
  Hlavní úlohou této práce je vytvořit generátor vědeckých webových portálů, který v maximální míře zjednoduší proces tvorby portálů a zároveň umožní ovlivňovat zobrazené údaje správcům portálu i uživatelům samotným. Generátor ...
 • Herní webový portál - objektové programování 

  Hůla, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programové struktury herního webového portálu. Tento webový portál bude sloužit jako komunikační a informační centrum, které hráčům usnadní vzájemnou koordinaci a umožní jim ...
 • Informační systém pro advokátní kancelář 

  Bartánus, Radovan
  Táto práca sa zaoberá výpočetnými nástrojmi, určenými na zvýšenie efektivity, zníženie náročnosti a monitorovanie pracovných procesov uskutočňovaných v advokátskych kanceláriách na území Slovenskej republiky. Zároveň ...
 • Informační systém s interpretem pro zpracování měřených veličin a jejich vizualizaci 

  Šifra, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového informačního systému pro správu výkonnostních testů sportovních lezců Českého horolezeckého svazu. Systém je implementován v jazyce PHP s využitím frameworků ...
 • Modulární redakční systém pro www a mobilní zařízení 

  Hůla, Vladimír
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vývojovými nástroji pro tvorbu webových aplikací. Z těchto nástrojů vybrat vhodné nástroje pro tvorbu modulárního redakčního systému, navrhnout jeho datový model, provést jeho ...
 • Návrh a implementace dílčí části IS pro advokátní kanceláře 

  Bartánus, Radovan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou zmien a rozšírujúcich častí vybraného informačného systému, využívaného v advokátskej kancelárii JUDr. Jána Bartánusa v Ružomberku. Systém, implementovaný ako webová ...
 • Návrh a tvorba nové e-commerce platformy 

  Hladík, Petr
  Hlavní úlohou této diplomové práce je vytvoření prototypu e-commerce platformy, která bude v budoucnu tvořit základ plnohodnotného řešení pro konkrétního živnostníka. Práce se zabývá analýzou současného stavu, analýzou ...
 • Osobní Kalendář PHP 

  Sadloň, Matej
  Táto práca sa venuje problematike manažovania času. Jej cieľom je vytvorenie webovej aplikácie fungujúcej ako pomôcka pre jednoduchšiu a prehľadnejšiu prácu s osobným časom. Pre tento účel využíva postupy manažovania času ...
 • Prodejní internetový informační systém 

  Šibřina, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci prodejního internetového informačního systému, který umožňuje objednávat zboží (jako tradiční elektronický obchod) a vést veškerou agendu spojenou s vyřizováním těchto ...
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...
 • Třicetidenní výzva 

  Přibylová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, jejíž úkol je pomoci uživatelům bojovat s prokrastinací a dosahováním jejich cílů za pomoci třicetidenních výzev. Práce seznamuje čtenáře s problematikou ...