Now showing items 1-1 of 1

  • Využití regresních metod pro predikci dopravy 

    Vaňák, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá možnostmi predikce dopravní situace na makroskopické úrovni s využitím údajů naměřených pomocí dopravních senzorů. Těmito senzory mohou být indukční smyčky, radarové detektory nebo kamery. Práce ...