Now showing items 1-3 of 3

 • Nové metody dokončování vnějších rotačních ploch. 

  Bartošík, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi dokončování vnějších rotačních ploch, popisuje jednotlivé metody, jejich výhody a nevýhody a vliv na výslednou kvalitu povrchu. Obsahuje starší i nové technologie a také konvenční ...
 • Nové metody dokončování vnitřních rotačních ploch 

  Kazdera, Tomáš
  Obsah textu se zabývá metodami dokončování vnitřních rotačních ploch. V práci jsou po teoretické stránce rozebrány nejpoužívanější způsoby obrábění, které se běžně používá ve strojírenské praxi. U jednotlivých metod, jsou ...
 • Technologie a metody výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch 

  Londa, Jaroslav
  Tato bakalářská práce popisuje některé z konvenčních a nekonvenčních metod výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch. Zabývá se jejich popisem, nástroji, stroji a využitím. Také obsahuje srovnání všech metod z hlediska ...