Now showing items 1-3 of 3

 • Aktivní protéza dolní končetiny 

  Bulva, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá studiem aktuálního stavu vývoje aktivních protéz dolní končetiny a věnuje se zejména vlastnímu návrhu aktivní protézy. Úvod práce se věnuje anatomii dolní končetiny a stručně popisuje cyklus ...
 • Biomechanická studie vlivu různé délky dolních končetin na namáhání skeletu 

  Novotný, Lukáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem nestejné délky dolních končetin na namáhání částí lidského těla, možnostmi a způsoby její kompenzace. V první kapitole byla provedena rešeršní studie, která umožňuje získat ...
 • Návrh dolní končetiny testovací figuríny pro nárazové zkoušky 

  Maršálek, Petr
  Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historickým vývojem nárazových figurín až do současnosti, z jakého materiálu jsou vyrobeny a jaká je jejich vize do ...