Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace textu pomocí metody SVM 

    Synek, Radovan
    Tato práce pojednává o dolování v textových datech. Zaměřuje se na problematiku klasifikace dokumentů a techniky s tím spojené, především předzpracování dat. Dále je představena metoda SVM, která byla zvolena pro samotnou ...
  • Metody shlukování textových dat 

    Miloš, Roman
    Shlukování textových dat je jednou z úloh dolování v textech. Slouží k rozdělení dokumentů do různých kategorií na základě jejich podobnosti, což nám umožňuje snadnější vyhledávání v takto rozdělených dokumentech. V práci ...