Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza anomálií v uživatelském chování 

    Petrovič, Lukáš
    Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožňuje modelovať používateľské chovanie a následne vyhľadávať anomálie v jeho chovaní. Vstupom aplikácie je zoznam akcií, ktoré používateľ vykonal na svojom pracovnom ...
  • Analýza DNS dat pro účely identifikace mobilních zařízení 

    Sporni, Alex
    Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou mobilných zariadení na základe analýzy DNS dát. Poskytuje teoretický úvod k modelu počítačovej komunikácie. Popisuje význam protokolu DNS z pohľadu sieťovej komunikácie medzi ...