Now showing items 1-20 of 26

 • 3D Autoškola 

  Řeháček, Prokop
  Hlavním tématem práce je vytvoření simulátoru pro výukové účely, který je schopen simulovat dopravní situace a kontrolovat správné dodržování dopravních předpisů. V práci je představen moderní herní engine Unity 3D a vývoj ...
 • Analýza a řešení dopravy ve městě Litovel 

  Hrachovinová, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci ve městě Litovel v Olomouckém kraji. Součástí práce je analýza dopravních módů zejména silniční dopravy, cyklistické dopravy, parkování a návrh jejich optimalizace. V první ...
 • Analýza a srovnání dopravní nehodovosti České republiky, Norska a Finska 

  Zemánek, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o nehodovosti v silniční dopravě na území České republiky, Norska a Finska. Obsahuje analýzu a srovnání nehodovosti na území těchto států, přehled vývoje nehodovosti v posledních letech, legislativní ...
 • Bydlení+ 

  Walterová, Klára
  Okolí ulice Provazníkova a Tomkova náměstí v průběhu času ztratilo svůj městský charakter a stávající dopravní řešení i příprava na jeho úpravu z místa udělalo dezurbanizovaný prostor. Projekt se zabývá otázkou zda-li lze ...
 • Druhy dopravy a jejich vliv na životní prostředí 

  Trojánek, Zdeněk
  Bakalářská práce pojednává o dopravě a jejímu vlivu na naše okolí, ale také i na naše zdraví. Hlavní část práce představuje charakteristiku druhu dopravy z pohledu produkce emisí a hluku. Vznikající emise jsou podrobeny ...
 • Environmentální a zdravotní zátěž z dopravy a možnosti jejich snižování v konkrétních podmínkách 

  Dvořáková, Dita
  Na kvalitu ovzduší má vliv mnoho faktorů, jedním z nejvýznamnějších je doprava, zejména ta silniční. V této práci je porovnávána intenzita dopravy s počty/koncentracemi částic v ovzduší. Hodnocení je prováděno pro jednotlivé ...
 • Hodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravy 

  Stiburková, Lucie
  Tato práce je zaměřena na hodnocení vlivu meteorologických jevů na bezpečnost v dopravě. Pro hodnocení byla použita analýza, dotazníkové šetření a posouzení meteorologických předpovědí. Součástí teoretické části práce jsou ...
 • Nádraží Brno – Královo Pole 

  Iepur, Ecaterina
  Stávající přestupní příměstský dopravní terminál Brno - Královo pole je soustředěný kolem druhého největšího vlakového nádraží v Brně, které denně odbaví cca 10 000 cestujících, slouží k přestupům mezi různými druhy dopravy. ...
 • Návrh logistické strategie firmy 

  Goma, Maixent
  Tato diplomová práce bude o zavedení informačního systému pro plánování a optimalizaci dopravy, které je spojeno zejména s úsporou nákladů, zkvalitnění úrovni distribučních služeb zákazníkům v distribučním procesu, ...
 • Návrh optimalizace skladových zásob 

  David, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací skladu pro elektromontérskou společnost. To zahrnuje určení optimálních objednacích množství, skladovacích zásob, logistických cest a vyčíslení potencionální úspory.
 • Návrh systému opatření pro zlepšení tržní pozice firmy 

  Svozil, Milan
  Tato bakalářská práce navrhuje opatření pro zlepšení tržní pozice firmy. V první části této práce jsou jako východiska použita teoretické podklady, na které následně navazuje druhá část práce, kde dochází k aplikaci ...
 • Optimalizace procesu dopravy a skladování materiálu pro výrobu 

  Boštík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizování dopravy materiálu, následná manipulace s materiálem a uskladnění ve výrobním podniku ZKL Brno a.s. Na začátku práce je rozebrána teorie k dané problematice, ve které jsou ...
 • Ověření urbanistického návrhu Mendlova náměstí z pohledu dopravy 

  Zelinka, Petr
  Diplomová práce se zabývá modelováním dopravy v lokalitě Mendlova náměstí dle podkladů Kanceláře architekta Města Brna. Proces modelování probíhá v programu Aimsun. Výsledkem práce je porovnání dat s poskytnutými výsledky ...
 • Plán interní komunikace 

  Pražák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vnitrofiremními komunikačními procesy, analyzuje vztah jednotlivých skupin zaměstnanců firmy mezi sebou a ke svým nadřízeným. Práce popisuje význam interní komunikace ve firmě a poukazuje na ...
 • Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR 

  Chodurová, Zuzana
  Tématem diplomové práce je Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR. Obsahuje analýzu současného stavu legislativních požadavků k získávání odborné způsobilosti ...
 • Řešení dopravních problémů ve městě Hranice 

  Hloušková, Milada
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopravní situace na území města Hranice. Práce vychází ze zjištěných informací o stupni automobilizace, míry nehodovosti a vlastních průzkumů a měření. Na základě zjištěných dat byly ...
 • Řízení provozních rizik dopravně spediční firmy 

  Sedláček, Martin
  Problematika rizeni provoznich rizik je v moderni dobe dulezite tema k reseni. Moderni rychla doba, ktera prinasi mnozstvi zmen muze zapricinit vznik rizik, ktera mohou ohrozit provozni cinnost podniku. Nezalezi prilis na ...
 • Studie distribuční logistiky společnosti K-BREWERY TRADE 

  Navrátil, Ondřej
  V mé bakalářské práci je předmětem studie distribuční logistiky K Brewery. Práce je rozdělena na tři části, a to teoretickou část, analýzu a návrh řešení. První část práce je zaměřena na teorii klasifikaci dopravy, dopravní ...
 • Studie dopravní logistiky společnosti Považská cementáreň, a. s. 

  Uríčková, Petra
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu dopravnej logistiky spoločnosti Považská cementáreň, a. s. V prvej časti vymedzuje teoretické poznatky o dopravnej logistike. Ďalšia časť analyzuje súčasný stav dopravnej logistiky ...
 • Studie logistických služeb pro konkurenční výhodu 

  Pavlas, Vladimír
  Diplomová práce analyzuje podnikání a logistické služby obchodní společnosti, popisuje teoretické přístupy k optimalizaci služeb a navrhuje zlepšení pro získání konkurenční výhody.