Now showing items 1-2 of 2

  • Design dozimetru 

    Navrátilová, Sára
    Zadáním bakalářské práce je návrh designu dozimetru. Práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu. Cílem je vytvoření designérského návrhu, který bude respektovat technické, ergonomické a estetické požadavky zadaného tématu.
  • Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže 

    Vániš, Jiří
    Tento text pojednává o problematice ionizujícího záření působícího na pracovníky jaderné elektrárny a na okolní obyvatelstvo. Dále jsou zmíněny limitní dávky ozáření pracovníků v radiačním průmyslu, způsoby jejich ochrany ...