Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace demonstračního modelu dvojítého kyvadla 

    Slabý, Vít
    Práce popisuje proces přestavby experimentálního modelu jednoduchého kyvadla na vozíku na kyvadlo dvojité. Je navržen řídicí algoritmus v prostředí MATLAB/Simulink pro stabilizaci kyvadla v inverzní poloze. Pro tento účel ...
  • Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla 

    Kirchner, Tomáš
    Práce se zabývá úpravou existujícího modelu dvojitého inverzního kyvadla na vozíku, aplikací nového LQG řízení a realizací funkce swing-up. Pohyb vozíku je řízen stejnosměrným motorem a mechanismem ozubeného řemenu. Řídicí ...