Now showing items 1-6 of 6

 • Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá rekonstrukčními možnostmi, které poskytuje řídká reprezentace signálů. Tato reprezentace zmenšuje signál na pouhý vektor prvků, které ukazují na části signálu ve slovníkové matici. Je nastíněna problematika ...
 • Metody pro zvýšení bitové hloubky fotografií 

  Záviška, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je aplikace problematiky řídkých reprezentací na úlohu zvyšování bitové hloubky fotografií. Jsou popsány základní metody pro zvyšování bitové hloubky a následně je představena metoda využívající ...
 • Moderní restaurace audiosignálu s chybějícími úseky 

  Skyva, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní metodou restaurace audiosignálů s chybějícími úseky. Rekonstrukce je založena především na řídkých reprezentací signálů. V práci je popsán způsob hledání řídkého řešení pomocí ...
 • Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací 

  Mokrý, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na problém doplnění úseku chybějících dat audiosignálu. Audiosignál je pomocí diskrétní Gaborovy transformace převeden na řídký vektor. Problém doplnění dat při zachování řídkosti reprezentace ...
 • Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu 

  Zonygová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá opravou přeexponovaných šedotónových obrazů na základě řídké reprezentace signálu. Pro převedení obrazu do jiné reprezentace byla použita vlnková transformace. V této reprezentaci bylo hledáno ...
 • Sparse Signal Recovery via Convex Optimization 

  Novosadová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  We propose recovering 1D piecewice linear signal using a sparsity-based method consisting of two steps. The first step is signal segmentation via optimization algorithms solving sparsity based model. Second step consists ...