Now showing items 1-2 of 2

  • Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích 

    Talár, Ondřej
    Práce se zabývá rekonstrukčními možnostmi, které poskytuje řídká reprezentace signálů. Tato reprezentace zmenšuje signál na pouhý vektor prvků, které ukazují na části signálu ve slovníkové matici. Je nastíněna problematika ...
  • Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu 

    Zonygová, Kristýna
    Tato bakalářská práce se zabývá opravou přeexponovaných šedotónových obrazů na základě řídké reprezentace signálu. Pro převedení obrazu do jiné reprezentace byla použita vlnková transformace. V této reprezentaci bylo hledáno ...