Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie tažení neželezných materiálů 

    Rösner, Michal
    Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství, je zaměřena na technologii tažení neželezných kovů. Na základě studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika tažení, ...
  • Výroba krytu řemenového převodu 

    Rösner, Michal
    Diplomová práce předkládá návrh výroby krytu řemenového převodu z materiálu s označením dle ČSN 411320.21, o tloušťce 1,5 mm v sérii 10 000 kusů. Na základě způsobu výroby součásti je v práci představena problematika tažení, ...