Now showing items 1-2 of 2

  • Jízdní komfort 

    Plánka, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá charakteristikou jízdního komfortu vozidla. Definuje způsoby hodnocení jízdního komfortu a navrhuje veličiny vhodné pro měření komfortu. Popisuje části vozidla, které se podílí na celkovém jízdním ...
  • Mechanismy odpružení pro zlepšení jízdního komfortu 

    Kuric, Michal
    Bakalárska práca sa zaoberá zhrnutím mechanizmov odpruženia, ktorých cieľom je zlepšenie jazdného komfortu. Zároveň definuje základnú veličinu ovplyvňujúcu kvalitu jazdy z hľadiska odpruženia . Súčasne poukazuje na možnosti ...