Now showing items 1-7 of 7

 • Konstrukce dronu pro využití v senzorové technice vyrobeného 3-D tiskem 

  Česák, Radim
  Cílem této práce bylo na základě informací získaných z internetu navrhnout konstrukci a vytvořit dron pomocí 3-D tisku, který bude speciálně použit v senzorové technice. Úvod práce se zaměřuje na teoretické seznámení s ...
 • Legislativa pro využití dronu v realitní praxi 

  Klementová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá legislativou pro využití dronu v realitní praxi. V jednotlivých kapitolách popisuje legislativu České republiky, Slovenska, Francie, Belgie, Velké Británie a Spojených států amerických týkající ...
 • Možnosti uplatnění UAV a podobných zařízení ve stavebnictví 

  Kašiár, Dominik
  Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu pomocí laserového skenování bezpilotním letounem (UAV). V první části autor popisuje historii, legislativní prostředí, možnosti využití bezpilotních letounů a jejich rozdělením. ...
 • Použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnání s běžnými metodami 

  Červenka, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich následné porovnání s doposud používanými metodami. V úvodní části se práce zabývá historií a vývojem bezpilotních letounů. Dále teorií, která ...
 • Realizace létající platformy pro měření výdrže na baterii 

  Schneider, Tibor
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením matematického modelu a realizáciou lietajúcej platformu. Následne porovnáva výsledky z matematického modelu, ktorý simuluje dobu letu s výsledkami, ktoré boli namerané so skonštruovanou ...
 • Systém řízení letových charakteristik autonomního dronu 

  Červenka, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je sestavení dronu a následná implementace bezpečnostního opatření při ztrátě signálu z RC vysílače a stabilizace v prostoru pomocí GPS a dostupných senzorů. Práce se postupně zabývá historií a vývojem ...
 • Video syntezátor 

  Richtr, Pavel
  Generování video signálu na ATtiny85, autorský software pro videoherní konzoli ATARI2600 na téma problematiky UAV útoků a jejich mediálního obrazu - reinterpretace pomocí "low res" generovaného videa.