Now showing items 1-6 of 6

 • Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření 

  Sobotka, Jindřich
  Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V ...
 • Methods of testing the properties of fibre-cement composites 

  Bodnárová, Lenka; Hoško, Marek; Martinec, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The paper deals with process of manufacturing the fibre-cement materials and methods of testing their climatic performance. Basic raw materials for production fibre-cement sheets are cement, cellulose fibers, reinforcing ...
 • Sušení biomasy 

  Straka, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá významem sušení dřevní biomasy a návrhem sušícího zařízení. Úkolem je navrhnout sušící linku na sušení pilin pro následné peletování. Provést příslušné tepelné bilanční výpočty a navrhnout základní ...
 • Sušení biomasy 

  Kroupa, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá sušením biomasy a bilančním výpočtem zadané sušícího zařízení. Úkolem je vypočítat množství spalin potřebných k vysušení 170 kg fermentátu o vlhkosti 50% na vlhkost 15%.
 • Sušení organických materiálů 

  Fialová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou sušících procesů, včetně druhů vlhkostí a vazeb v materiálu. Blíže popisuje vlastní průběh sušení a vybraná sušící zařízení. Součástí je také kapitola věnovaná ...
 • Využití spalin plynové mikroturbíny pro sušení 

  Těthal, Josef
  Diplomová práce pojednává o řešení problematiky spalin z plynové mikroturbíny jako sušicího média pro obecné sušení. Aby bylo možné tyto spaliny použít je nutné je ochladit na požadovanou teplotu. Výpočtová část zahrnuje ...