Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace způsobu očkování litiny s kuličkovým grafitem 

    Ulm, Daniel
    Diplomová práce se v teoretické části zabývá klasifikací litin, výrobou litiny s kuličkovým grafitem, jejím očkováním a modifikací a hodnocením kvality za pomocí termické analýzy, obrazové analýzy a zkoušek mechanických ...
  • Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně 

    Krvač, Matěj
    Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem. Teoretická část byla zaměřena na poznatky, které se týkaly chemického složení, mechanických vlastností a sledování ...