Now showing items 1-2 of 2

  • Facelift EDU 

    Růžičková, Tereza
    Tématem zadání diplomové práce je řešení předzávodní zóny jaderné elektrárny Dukovany. Vytvoření vize, jak by se tento prostor mohl dál rozvíjet v následujících 50 letech a jak by mohl poté následně fungovat v přechodné ...
  • Výroba utahováku matice oběžného kola čerpadla 

    Rygl, Filip
    Tato diplomová práce řeší problematiku návrhu a výroby speciálního montážního přípravku pro matici oběžného kola hlavního cirkulačního čerpadla GCN-317. Navrhované zařízení má přinést řešení problémů spojených s montáží a ...