Now showing items 1-1 of 1

  • Dosahovaná přesnost výrobku při řezání vodním paprskem 

    Jantač, Marek
    Bakalářská práce se zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. V první části práce se rozebírají možnosti využití abrazivního paprsku v různých průmyslových odvětvích, jeho výhody a nevýhody. Dále způsoby ...