Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem 

    Loveček, Vladimír
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. ...