Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh knihovny pro plánování trajektorie robotu 

    Novotný, Michal
    Tato práce se zabývá analýzou problematiky plánování trajektorie ve známé mapě pomocí RRT algoritmu. Teoretická část popisuje základní pojmy a navigaci mobilního robotu. Do navigace patří lokalizace, mapování a plánování ...
  • OCR cíleně znehodnocených textů 

    Peluch, Tibor
    Diplomová práce pojednává o programování grafického uživatelského rozhraní pro operační systém Windows. V krátkosti jsou shrnuty hlavní rysy aplikačního systému Microsoft Foundation Class. V druhá část se zabývá realizací ...