Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická rekonfigurace hardwarových akcelerátorů 

    Brabec, Lukáš
    Práce se věnuje využití dynamické rekonfigurace FPGA v oblasti aplikačně specifických procesorů, a to zejména vzhledem k rychlosti jejich vývoje, možnostem akcelerace výpočtů a univerzality. Dále je navrženo rozšíření ...
  • Dynamická rekonfigurace s Atmel FPSLIC 

    Jančík, Martin
    Tato práce popisuje platformu Atmel FPSLIC, která je tvořeny pomocí hradlových polí FPGA a mikrořadiče AVR. Je zde i popsán vývojový kit STK594 a jeho možnosti programování, ať hradlového pole FPGA, tak také mikrořadiče ...