Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamická elektroneourostimulace 

    Míka, Petr
    Předkládaná práce popisuje metodu dynamické elektroneurostimulace a zabývá se jejími vlastnostmi a přístroji které slouží k jejímu provádění. Základním zaměřením práce je podat souhrnné informace o metodě dynamické ...