Now showing items 1-5 of 5

 • Model chování dynamických systémů 

  Sztefek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro matematický popis dynamického systému zapsaného ve stavovém popisu., který umožňuje měnit koeficienty stavových matic A,B. Algoritmus je naprogramován v prostředí MATLAB-SIMULINK. ...
 • Modelování postkritických stavů štíhlých konstrukcí 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření ucelené publikace zabývající se vlastnostmi, řešením a studiem chování dynamických systémů modelů mechanických konstrukcí. Úvodní pasáž teoretické části práce provází čtenáře nejprve ...
 • Oscilátory generující nekonvenční signály 

  Hruboš, Zdeněk
  Dizertační práce se zabývá elektronicky nastavitelnými oscilátory, studiem nelineárních vlastností spojených s použitými aktivními prvky a posouzením možnosti vzniku chaotického signálu v harmonických oscilátorech. Jednotlivé ...
 • Řízení procesů s dynamickou optimalizací rozvrhu zdrojů 

  Šinkora, Jan
  Práce se zabývá mezioborovou problematikou na pomezí informačních technologií a~optimalizace procesů. Jsou zde využity a rozšířeny dříve navržené postupy pro modelování projektů a~zdrojů pomocí objektově orientovaných ...
 • Software pro identifikaci dynamických systémů 

  Zimek, Tomáš
  Práce se zabývá metodami identifikace dynamických systémů v časové i frekvenční oblasti. Rozebírá používané neparametrické a parametrické metody identifikace. Vybrané metody jsou implementovány a otestovány v prostředí ...