Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem 

    Loveček, Vladimír
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. ...
  • Zkoušky jízdní dynamiky motocyklů 

    Dolák, Jindřich
    V rámci této práce jsem provedl návrh zkoušek jízdní dynamiky motocyklů včetně vlastních testů a vyhodnocení. Toto téma jsem si vybral protože motocykly jsou mým koníčkem a samotného mě zajímalo jak takové zkoušky dopadnou. ...