Now showing items 1-4 of 4

 • Analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači 

  Kus, Václav
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači. Pro studování chaotického chování dynamických systémů mohou být použity systémy třídy C. Jako vhodná cesta k modelování ...
 • Analýza nelineárních dynamických systémů vykazujících chaotické chovaní s atraktorem typu "dvojitý svitek" 

  Tancjurová, Jana
  Tato práce se zabývá zkoumáním stabilního a chaotického chování nelineárních dynamických systémů. Konkrétně se zaměřuje na Chuův elektrický obvod. K vyšetření stability systému jsou využity Hartman—Grobmanova věta a ...
 • Modelování demolice komínu 

  Ficker, Tomáš
  Práce se zabývá řešením diskrétního dynamického 2D modelu komína při jeho demolici. Konkrétním cílem práce je objasnění pozorovaného fenoménu zlomení komína při pádu. V rámci práce je komín navržen a řešen v programu FyDiK, ...
 • Vizuální výukový systém fraktálů 

  Friedrich, Tomáš
  Cílem této práce je přiblížit problematiku fraktálů. Nejprve zde jsou uvedeny základy fraktální geometrie a dále jsou postupně vysvětleny a na příkladech demostrovány některé typy fraktálů. Pro snadnější pochopení všech ...