Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řízení e-governmentu města 

    Babáková, Markéta
    Diplomová práce se zabývá řízením e-governmentu ve městě Tišnov. Obsahem práce je analýza a návrh na zlepšení stávajícího stavu informatizace státní správy. Nové možnosti efektivní elektronizace výkonu veřejné správy ve ...