Now showing items 1-1 of 1

  • Model e-aukce pro firmu 

    Gazdíková, Pavla
    Diplomová práce se ve své úvodní části zabývá teoretickými poznatky z oblasti interního internetového nákupu a e-aukcí. Druhá část práce je tvořena analýzou současného stavu ve firmě. Ve třetí, stěžejní části, je předložen ...