Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Uhrová, Pavlína
  Tato diplomová práce je zaměřena na prosazení firmy Vinařství Josef Uher prostřednictvím internetového trhu. Jedná se především o navržení vhodných způsobů prodeje produktů analyzované firmy pomocí internetu a také několika ...
 • Analýza a optimalizace elektronického obchodu 

  Pírková, Hana
  Bakalářská práce vytváří návrh elektronického obchodu brněnské společnosti Železářství Oldřich Barták, spol. s r.o. Na základě analýzy současného stavu elektronického obchodu a teoretických východisek, přináší v návrhu ...
 • Elektronický obchod firmy 

  Smolík, Luboš
  Bakalářská práce vytváří návrh elektronického obchodu a marketingové strategie společnosti Crhák s.r.o. Analyzuje současný stav elektronického obchodu a porovnáním s moderními trendy a vývojem v oblasti e-commerce, přináší ...
 • Model elektronického obchodování 

  Sikorová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá tématikou „Model elektronického obchodu firmy humi.cz provozovaný firmou Humi Outdoor, s. r. o.” Na základě analýzy elektronického obchodu a systému pro jeho tvorbu a správu jsou navržena taková ...
 • Model elektronického obchodu cestovní kanceláře 

  Babáková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá elektronickým obchodem firmy. Obsahem práce je analýza a návrh na zlepšení stávajícího elektronického obchodu. Nové možnosti efektivní podpory prodeje ve vztahu k zákazníkům prostřednictvím internetu.
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Ševčíková, Barbora
  Bakalářská práce charakterizuje a analyzuje firmu Nexx, spol.s. r. o. Obsahuje návrh řešení problémů, vyplívajících z analýzy, vedoucí ke zlepšení budoucího postavení firmy Nexx na trhu s HW. Realizace návrhu e-shopu povede ...
 • Model elektronického obchodu ve službách 

  Šustrová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá současnou situací společnosti poskytující služby v oblasti kopírování, laminování, vazby dokumentů a podobně. Firmě navrhuje především model elektronického obchodu týkající se struktury, funkčnosti ...
 • Možnosti modelu 3D zobrazení pro e-business a ekonomickou kybernetiku 

  Burýšek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá prostředím e-business, jeho současnými trendy, definováním obecně známých ekonomických postupům a jejich zobrazením pomocí schémat vědního oboru ekonomická kybernetika. V první části je zaměřena ...
 • Návrh a propagace elektronického obchodu 

  Šiková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá internetovým obchodem specializovaným na prodej dřevěných postelí pro psy. Na základě provedené analýzy stávajícího stavu budou navrženy změny, které povedou k lepšímu umístění internetového obchodu ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu 

  Luhan, Jan
  Disertační práce řeší návrh modelu pro podporu strategického řízení elektronického obchodu firmy integrující stávající charakteristické procesy řízení ve firmě. Základní matematický model využívá řešení soustavy diferenciálních ...
 • Strategické řízení Elektronického obchodu firmy. 

  Marek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického obchodu, kde se zaměřuje jak na marketingovou strategii, tak i na komplexní strategické řízení především v začátcích fungování. Na základě poznatků z teoretické ...
 • Založení elektronického obchodu s pneumatikami 

  Richtr, Roman
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem podnikatelského plánu pro vytvoření elektronického obchodu s pneumatikami. Součástí návrhu podnikatelského plánu jsou obchodní, marketingový, organizační a finanční plán a riziková ...