Now showing items 1-2 of 2

  • E-learningový kurz pro výuku Algoritmů 

    Hrozány, Boris
    Cieľom práce je návrh a realizácia E-learningového systému. Tento systém bude zameraný na výuku kurzu Algoritmy v angličtine. Vďaka tejto skutočnosti sa budú môcť zúčastniť kurzu aj zahraničný študenti. V úvode sú zhrnuté ...
  • E-learningový systém založený na moderních technologiích v jazyce JAVA 

    Sechovec, Petr
    Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou komunitných systémů, současných systémů na podporu výuky cizích jazyků, a na základě získaných poznatků navrhnout a implementovat komplexní výukový systém, umožňující ...