Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratoř kvality služby 

    Eltahir Ahmadon, Ahmed
    Bakalářskou práci, kterou právě čtete, se zabývá problematiku VoIP hovoru na síti a měření jeho kvality. V dalších odstavcích bude diskutováno o základy síťových protokolů TCP/IP, úvod do problematiky QoS – způsoby změření ...
  • Měření hlasové kvality technologie VoLTE/VoWiFi 

    Kráčala, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi použití ITU-T G.107 E-modelu pro objektivní neintrusivní měření kvality přenosu hlasu v sítích LTE a Wi-Fi. V první části práce jsou prezentovány používané metody měření hlasové ...